ต้นกำเนิด และความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประเทศจีน ดินแดนแห่งมังกร ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่และประชากรที่สุดในเอเชีย มุมมองคนไทยสมัยโบราณต่อคนจีน คือ คนจีนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมาก มีความขยัน ดังคำที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ เสื่อผืนหมอนใบ ที่หมายถึงการอพยพมาของคนจีนที่มาในประเทศไทยเพียงแค่เอผืนเดียว หมอนใบเดียว มาอยู่ในประเทศของเราแล้วก็ทำมาหากินจนสามารถที่จะตั้งตัวได้ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนนั้น ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นของคนจีน หรือแม้แต่ปัจจุบันเองก็ตามร้านค้า ร้านยา ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการมักจะมีเชื้อสายจีนทั้งนั้น แสดงให้เราเห็นว่าพื้นเพเดิมของคนจีนเป็นคนที่มีวินัย เป็นคนขยันทำมาหากิน ปัจจุบันประเทศจีนถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ นับว่าเป็นระบอบการปกครองที่มีระเบียบวินัยที่เคร่งพอสมควร ซึ่งก็เหมาะกับวิถีชีวิตของคนจีนในอดีตที่เป็นคนมีวินัยอยู่แล้ว

ระบอบคอมมิวนิสต์ คือ ระบอบแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสังคม รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่กำหนดภายใต้ความเป็นเจ้าของร่วมกัน มีรายได้ขึ้นอยู่กับการผลิต จุดประสงค์ของระบอบคอมมิวนิสต์คือการที่ต้องการให้ประชาชนนั้นมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของฐานะ ดังนั้นระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็จะเน้นไปที่การช่วยให้คนชั้นล่าง ทาส ไพร่ ชาวนา คนที่ไม่ได้มีศักดิ์สูงส่ง นั้นมีความเท่าเทียมกัน จึงกลายเป็นระบอบในดวงใจของคนเหล่านี้ แต่ในอดีตนั้นคนที่ปกครองประเทศส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีศักดิ์สูงส่ง ผู้มีอำนาจ เจ้านาย เจ้าขุน ทั้งหลายจึงไม่ชื่นชอบ และต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีผู้ก่อตั้งคือ เฉินตู้สิว แล ลีต้าเจา ทั้งคู่เป็นคนที่มีความสามารถ มีความรู้ เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ใยมหาวิทยาลัยปักกิ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองมองว่าประเทศจีนยังไม่เจริญ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิข่งจื้อ ความเชื่อโบราณต่างๆ นานา อิทธิพลทางความคิดจึงเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยทั้งสองก็เห็นพ้องตรงกันว่าประเทศทางตะวันตกนั้นที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย จะช่วยให้ประเทศเจริญได้ เพื่อถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่มีการประชุมกันที่แวซายส์ ที่ประชุมยกกรมสิทธิ์เหนือซานตุงให้กับญี่ปุ่น จึงทำให้จีนเกิดความไม่พอใจ เปลี่ยนแนวคิดแบบตะวันตกมาโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ในขณะนั้นพรรคบอลเชวิคก็ได้รับชัยชนะจากการปฏิวัติรัสเซีย จึงทำให้แนวคิดที่ว่าประเทศด้อยพัฒนาสามารถที่จะปฏิวัติได้จึงมีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทฤษฏีของมาร์กซ ที่พูดถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมมาชีพ จากนั้นทั้งสองจึงได้รวบรวมคนที่มีความรู้มาศึกษาทฤษฏีดังกล่าว พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1921 ทางผู้นำได้นำพาประชาชนเข้าต่อสู้เพื่อที่จะล้มการปกครองลัทธิจักรวรรดินิยม ศักดินานิยม ทุนนิยม จนกระทั่งสามารถที่จะสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นได้สำเร็จ