หลี่ เค่อเฉียง

หลี่ เค่อเฉียง

หลี่ เค่อเฉียง คือนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังมีรายชื่อเป้นอันดับสองในรายวื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2556 เขาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง ในรัฐบาลของนายเวิน เจียเป่า เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ที่เขตติ้งหยวน ในมณฑลอานฮุย บิดาของเขาเป็นข้าราชการท้องถิ่นในอานฮุย หลี่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2517 เคยถูกส่งตัวไปเป็นชนชั้นแรงงานเขตเฟิ้งหยาง มณฑลอานฮุย และที่นั้นเองที่เค้าได้รวบรวม สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และนี้คือจุดเริ่มต้นของเขาสู่การเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิตประจำท้องถิ่นของพรรค