เหมา เจ๋อตง

เหมา เจ๋อตง

เหมา เจ๋อตง หรือ เหมา เจ๋อตุง คือผู้ก่อตั่งพรรคคอมมิวนิสต์ที่นิยมใช้ในถึงปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ในตระกูลชาวนาเจ้าของที่ดิน ในปี 1910 เหมา เรียนหนังสือแต่เรียนไม่จบเพราะมีการปฏิวัติของซุนยัดเซน โดยส่วนตัวเค้ามีความสนใจในผลงานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งมีแนวคิดเป็นคอมมิวนิสต์