แนะนำประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของการปกครองสังคมพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีรายได้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลผลิต จุดมุ่งหวังของระบบคอมมิวนิสต์ก็คือต้องการให้ทุกๆ คนในสังคมมีฐานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน ระบบนี้นับว่าเป็นระบบมหาอำนาจของโลกในยุคศตวรรษที่ 20 แม้ระบบคอมมิวนิสต์สมัยใหม่จะยึดหลักตามคำประกาศเจนาคอมมิวนิสต์ของ คาร์ล มากซ์ และฟริดดิช แองเกิลส์ ที่ใช้ระบบวัตถุแบบทุนนิยมเน้นกำไรเป็นหลัก แต่เมื่อเอาเข้าจริงแล้วระบบคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีรัฐบาลเป็นผู้บริหารยังไม่เคยเกิดขึ้น แม้ว่าในยุคปัจจุบันระบบคอมมิวนิสต์จะเหลือน้อยมากในการปกครองของประเทศสมัยใหม่ เนื่องมาจากว่าการปกครองด้วยระบบนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกมีปัญหา แต่ก็ยังคงมีบางประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์กันอยู่

ประเทศที่ยังปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

  1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี – หรือเกาหลีเหนือ เป็นที่รู้กันดีว่านี่คือประเทศที่ยังคงยึดหลักปกครองตามแนวทางแบบคอมมิวนิสต์ที่ชัดเจน มีการยึดหลักจูเช่ที่ใช้กันมาตั้งแต่การประกาศเอกราชให้เป็นประเทศ เป็นประเทศปิดที่มีกฎหมายลึกลับซับซ้อน ดูแลจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นการปกครองรุ่นที่ 3 ถือว่าแทบจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวของโลกที่ไม่ต้องการยุ่งกับประเทศอื่นๆ
  2. สาธารณรัฐคิวบา – นี่ก็ยังคงถือว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีระบอบการปกครองในยุคดั้งเดิม แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศในบางเรื่องมากขึ้น แต่จะสามารถเห็นการศึกษาฟรี การรักษาพยาบาลฟรีโดยรัฐเป็นผู้จัดการให้หมดทุกอย่างจากประเทศนี้ได้
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน – แม้ในอดีตนี่จะถือว่าเป็นประเทศที่ยึดหลักคอมมิวนิสต์ที่ชัดเจน แต่ในปัจจุบันก็ถือว่าจีนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการขยับขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทำให้ระบบคอมมิวนิสต์ของจีนไม่ได้ดูน่ากลัวหรือโหดร้ายเหมือนแต่ก่อน
  4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – แม้ในอดีตจะได้รับอิทธิพลการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มาจากประเทศจีนแต่ปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลกพร้อมด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทำให้เวียดนามมีระบบคอมมิวนิสต์ที่ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนเช่นเดียวกับจีน
  5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – แม้อาจบอกไม่ได้เต็มตัวว่าปัจจุบันนี้ลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ขนาดไหน แต่หลายๆ เรื่องที่อยู่ในประเทศนี้ยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็ยังคงมีการใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ในการปกครองประเทศอยู่

นอกจากนี้อดีตประเทศที่เคยรุ่งเรืองอย่างสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนคือผู้นำระบบคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริง แต่เมื่อล่มสลายกลายเป็นรัสเซีย ระบบนี้ก็เลือนหายตามไปด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้ปัจจุบันเหลือประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์จริงๆ อยู่ประมาณเท่านี้