ประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียหนึ่งในมาหาอำนาจของโลก

ถ้านึกถึงประเทศมหาอำนาจของโลกแน่นอนว่าประเทศรัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่ประสบความสำเร็จจากการปกครอง ประเทศรัสเซียมีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างว่า สหพันธรัฐรัสเซีย อยู่บริเวณยูเรเซียเหนืออีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด...
Read More

ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่เป็นอย่างไร

แนวคิดคอมมิวนิสต์ในยุคเริ่มแรก เป็นระบอบแนวคิดหนึ่งซึ่งใช้ในการปกครองสังคม รวมทั้งสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งการสร้างรายได้อันขึ้นอยู่กับการผลิตเป็นสำคัญ และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลัทธิคอมมิวนิสต์ คือระบอบคอมมิวนิสต์ต้องการให้ประชาชนทุ...
Read More

ย้อนรอยฮ่องเต้ของประเทศจีนที่เราได้แต่รู้จักผ่านภาพยนต์

จีน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานอีกแห่งหนึ่งของโลก จากหลักฐานที่ค้นพบ บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีความยาวนานเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ประเทศจีนในอดีตมี จักรพรรดิจีน เป็นผู้ปกครองประเทศ และ มีจิ๋นซีเป็นจักรพรรดิพระองค์แรก ก่อนจะมีการถือกำเนิดราชวงศ์ฉิน ประเทศจีนได้มีการแบ่งออกเป็นแว่นแคว้...
Read More

ประวัติที่น่าสนใจของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

ประเทศจีนดินแดนแห่งมังกร มีพื้นที่บกมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอ้างสิทธิ์ของจีน ความเป็นมาเริ่มจาก Mao Zedong ได้ประกาศเพื่อทำการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัตุรัสTian anmen ใช้การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ตอนนั้น...
Read More

มารู้จักบุคคลที่ทรงอิทธิพลในลัทธิคอมมิวนิสต์

การที่ลัทธิคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นมาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณศตวรรษที่ 20 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนั้นก็ต้องมาจากผู้ที่มองเห็นว่านี่คือลัทธิที่ตนเองศรัทธาทำให้มีความยึดมั่นที่จะนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ไปเผยแพร่ต่อนานาประเทศที่ตนเองสามารถทำได้จนก่อให้เกิดกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้น แม้วั่จจุบันลัทธิดังกล่...
Read More

ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยในยุคนี้จะเป็นยุคของประชาธิปไตยแต่ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยก็เคยมีพรรคที่เรียกตัวเองว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่ด้วยเหมือนกันถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวรูปแบบการเมืองของหลายๆ ประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนบวกกับความต้องการขยายอำนาจของลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนั่นทำให้ประเทศไทยเองก็เคยมีระบบแบบ...
Read More

ประวัติของคาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ นักสังคมนิยม นักคอมมิวนิสต์

ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการเป็นนักสังคมนิยมหรือนักคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่เหมือนกับระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนมีความเป็นระเบียบวินัย ในช่วงเวลานั้นเราจึงมักได้ยินชื่อของนักสังคมนิยมเหล่านี้ค่อนข้างบ่อย คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ ก็คือหนี่งในนักสังคมนิยมหรือนักคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาไม่ใช่เ...
Read More

แนะนำประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของการปกครองสังคมพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีรายได้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลผลิต จุดมุ่งหวังของระบบคอมมิวนิสต์ก็คือต้องการให้ทุกๆ คนในสังคมมีฐานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน ระบบนี้นับ...
Read More

ข้อดีและข้อเสียของระบบคอมมิวนิสต์

ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หรือระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบที่ทั้งระบบเศรษฐกิจกับการเมืองรัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด เรียกว่ารัฐเป็นทั้งเจ้าของทุนและเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด รัฐจะทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ถือว่าเป็นระบอบที่มีความตรงกันข้ามกับระบอบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง รัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ...
Read More

เหมา เจ๋อตุง บิดาผู้ซึ่งก่อตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนถูกเปลี่ยนจากลัทธิมาร์ก มาเป็นลิทธิเหมา โดยบิดาผู้ก่อตั้งจีนใหม่ที่ชื่อว่า เหมา เจ๋อตุง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่เขาปกครองประชากรถึง 1 ใน 4 ของโลก หรือประชากรของประเทศจีนนั่นเอง เพราะด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่เยอะมาก ประชากรมากเป็น 1 ใน 4 ของโลก เขาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรดิแดง เหมา ...
Read More