ประวัติ เจียง ไคเช็ก จอมพลแห่งจีนแผ่นดินใหญ่

จอมพลเจียง ไคเช็ก เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1887 เจียง ไคเช็ก จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยของประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงเคยสงสัยกันว่าทำไมไต้หวันต้องแยกออกไปจากจีน ซึ่งในข้อสงสัยนี้จอมพลเจียง ไคเช็ก ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในประวัติของจอมพลเจียง ไคเช็ก ดังต่อไปนี้ จอมพล...
Read More

ต้นกำเนิด และความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประเทศจีน ดินแดนแห่งมังกร ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่และประชากรที่สุดในเอเชีย มุมมองคนไทยสมัยโบราณต่อคนจีน คือ คนจีนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมาก มีความขยัน ดังคำที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ เสื่อผืนหมอนใบ ที่หมายถึงการอพยพมาของคนจีนที่มาในประเทศไทยเพียงแค่เอผืนเดียว หมอนใบเดียว มาอยู่ในประเทศของเราแล้วก็ทำมาห...
Read More

ซุน ยัตเซ็น นักปฏิวัติผู้ได้รับสมญานามว่า บิดาของชาติ

ซุน ยัตเซ็น มีชื่อเดิมว่า ซุน เหวิน  และไจ่จือ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ดร.ซุน ยัตเซ็น เป็นบุคคลที่นำร่องการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยของจีน ดร.ซุน ยัตเซ็น เป็นที่รักของชาวจีนส่วนใหญ่ คนจีนให้ความนับถือดร.ซุน ยัตเซ็น อย่างมาก ดร.ซุน ยัตเซ็น จึงกลายเป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ของจีน ในอดีตครอบค...
Read More

ความเป็นมาของ พรรค ก๊ก มิน ตั๋ง กับรอยร้าวในอดีต

ในอดีตก่อนที่จีนจะถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จีนอย่างในปัจจุบันนี้ จีนมีการปกครอบแบบระบอบศักดินามาก่อน ย้อนไปเมื่อปี 1911 ขณะนั้นจีนถูกปกครองโดยจักรพรรดิผู่หนี แห่งราชวงชิง ขณะนั้นประชาชนของจีนพยายามที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นรากหญ้า ที่ต้องการความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน...
Read More