ความเป็นมาของ พรรค ก๊ก มิน ตั๋ง กับรอยร้าวในอดีต

พรรค ก๊ก มิน ตั๋ง

ในอดีตก่อนที่จีนจะถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จีนอย่างในปัจจุบันนี้ จีนมีการปกครอบแบบระบอบศักดินามาก่อน ย้อนไปเมื่อปี 1911 ขณะนั้นจีนถูกปกครองโดยจักรพรรดิผู่หนี แห่งราชวงชิง ขณะนั้นประชาชนของจีนพยายามที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นรากหญ้า ที่ต้องการความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน ขณะนั้น ดร.ซุน ยัต เซ็น ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ มีความพยายามที่จะเรียกร้องรัฐบาลชุดนั้นหันมาสนใจกลุ่มคนที่ร้องขอความยุติธรรม ความเท่าเดิม กลุ่มดังกล่าว แต่รัฐบาลก็ไม่ให้ความสนใจ หลังจากนั้นดร.ซุน ยัต เซ็นจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันกับเพื่อน ผู้มีความเชื่อ ความนิยม มีความรู้ เข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อที่จะร่วมมือกันปฏิวัติ เรียกร้องประชาธิปไตยมาสู่ประเทศจีน ใน 1 ปีถัดมาดร.ซุน ยัต เซ็น ก็สามารถทำได้สำเร็จ สามารถที่จะล้มราชวงศ์ชิงได้ จักรพรรดิผู่หยีจึงต้องสละราชสมบัติ ดร.ซุน ยัต เซ็น ก็ได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาชั่วคราว แล้วได้ตั้งพรรคก๊กมินตั๋งขึ้นมาใน 7 ปี ถัดมา คือ ค.ศ.1919

ด้วยความที่จีนเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่มาก ทำให้การปกครองนั้นเป็นไปค่อนข้างลำบาก ขณะนั้นดร.ซุน ยัต เซ็น มอบอำนาจให้ หยวน ซื่อ ไข่ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ หยวน ซื่อ ไข่ กลับตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของจีน นั่นก็คือราชวงศ์หยวนนั่นเอง แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลง ดร.ซุน ยัต เซ็น ก็เลยมีความรู้สึกว่า หยวน ซื่อ ไข่ นั้นทรยศตน และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น

ในปี ค.ศ. 1925 ดร.ซุน ยัต เซ็น ท่านก็ได้เสียชีวิตลง จากนั้นเจียง ไค เชก ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้มาดำรงตำแหน่งแทน ในขณะนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี แถมยังเป็นช่วงที่เหมา เจ๋อ ตุง ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนของเจียง ไค เชก  เองก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็กำลังพยายามที่จะโค่นล้มประชาธิปไตย แล้วให้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เหมา จึงได้ออกมาตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเอง พร้อมทั้งได้กล่าวอย่างแข็งขันจีน ควรที่จะต้องปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เพื่อที่จะได้มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ด้วยความที่ประเทศต้องฟื้นตัวหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พรรคก๊กมินตั๋งเองก็มีความอ่อนแอลงอย่างมาก คนส่วนใหญ่ก็หันมาสนับสนุนคอมมิวนิสต์กันเยอะมาก จนกระทั่ง เหมา เจ๋อ ตุง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถที่จะโค่นล้มประชาธิปไตยได้สำเร็จ เจียง ไข เชก ผู้ซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และคนส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงได้ย้ายถิ่นฐานจากจีน อยู่ยังดินแดนแห่งเกาะไต้หวัน แล้วก็ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นมาเอง ทำให้ทุกวันนี้ไต้หวันจึงต้องแยกทางออกจากจีน