ประวัติพรรคการเมืองก๊กมินตั๋ง

การเมืองก๊กมินตั๋ง

ก๊กมินตั๋ง เป็นพรรคการเมืองจีนที่ปกครองประเทศจีนในช่วงปี 1927–48 และได้ย้ายไปปกคองอยู่ที่ไต้หวัน ชื่อพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อนำมาแปลไทยจะมีความหมายว่า ‘’พรรคชาตินิยมจีน” พรรคก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1912 โดย ดร. ซุนยัตเซ็น แต่หายไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 1913 ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 10 ตุลาคม 1919 ภายใต้การนำของ ดร. ซุน ยัตเซ็นที่ได้เข้ามาเป็นพรรคปกครองประเทศจีนในสมัยนั้น กระทั่งการเสียชีวิตของ ดร.ซูน ทำให้พรรคถูกยึดครองโดยเจียงไคเชกตั้งแต่ช่วงปี 1927 ถึง 1975 แม้ว่าก๊กมินตั๋งจะแพ้สงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 1949 แต่ทางพรรคก็ยังสามารถเข้าควบคุมและปกครองเขตไต้หวันเอาไว้ได้ ซึ่งได้กลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่ของสาธารณรัฐจีนแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่

บทบาทของก๊กมินตั๋งในช่วงเวลาที่ผ่านมา

หลังจากที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1912 พรรคก๊กมินตั๋งก็ได้มีส่วนสำคัญในการโค่นล้มจักรพรรดิชิง และส่งเสริมความทันสมัยตามแนวตะวันตกที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย โดยพรรคมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกครองแม้ว่าจะล้มเหลวในการเข้าปกครองได้แบบสมบูรณ์ ตำแหน่งประธานาธิบดีจึงกลายเป็น ‘ยฺเหวียน ชื่อไข่’ ในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติ กระทั่งหยวน ซื่อไข่ได้ใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิด ละเลยรัฐธรรมนูฐอีกทั้งยังสร้างความบาดหมางกับพรรคอื่นๆ

เหตุการณ์มาถึงจุดแตกหักในเดือนกรกฎาคม 1913 เมื่อพรรคก๊กมินตั๋งได้ทำการปฏิวัติครั้งที่สอง แต่แผนของพวกเขากลับล้มไม่เป็นท่าหลังจากนั้นจึงนำไปสู่การล่มสลายของพรรคก๊กมินตั๋ง โชคยังดีที่ผู้นำส่วนใหญ่จะหาทางลี้ภัยไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ จากต่อมาหยวนก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิของจีน หลังจากที่ ดร.ซูน ได้ถูกเนรเทศมาพร้อมกับผู้นำคนอื่นๆ พวกเขาได้ก่อตั้งพรรคใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อพรรค ก๊กมินตั๋งแห่งประเทศจีน ก่อนที่จะเดินทางกลับกวางโจวประเทศจีนในปี 1920 ในการพยายามที่จะก่อตั้งรัฐบาลใหม่แต่ล้มเหลวในการควบคุมทุกส่วนของประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น

หลังจากการเสียชีวิตของ ยฺเหวียน ชื่อไข่ ในปี 1916 ทำให้จีนแตกออกเป็นหลายส่วนซึ่งคุมอำนาจโดยนายพลต่างๆ  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของพรรคจึงได้ยอมรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตกับองค์การคอมมิวนิสต์สากล อำนาจและอิทธิพลของพรรคก๊กมินตั๋งเริ่มแผ่ขยายไปทั่วจนเมื่อซุนยัตเซ็นเสียชีวิตในปี 1925 ทำให้เจียงไคเช็กเข้ามาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของพรรค ในปี 1926 เจียงได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารที่รู้จักกันในชื่อ ‘Nothern Expedition’ เพื่อเป็นการบุกยึดพื้นที่จากกลุ่มนายผู้มีอำนาจทั้งหลาย ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้พรรคได้มีอำนาจการปกครองทั่วทุกส่วนของประเทศจีน ภายใต้การปกครองของเจียงไคเช็กที่ได้สั่งให้ย้ายเมืองหลวงไปหนานกิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้อยู่ใกล้กับฐานทัพใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน

ในปี 1937-1945 เจียงไคเชกได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารและการเงินจำนวนมากจากสหรัฐอเมริกา กระทั่งในปี 1945 ได้กลายเป็น 1 ใน 5 สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ด้วยเหตุนี้ทำให้พรรคได้กลายเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ของประเทศจีนจนกระทั่งพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองแก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในปี 1949 ทำให้ผู้คนมากมายต้องย้ายหนีไปตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน ซึ่งที่นั่นพวกเขาก็ได้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมา ระบอบการปกครองของก๊กมินตั๋งทำให้เกาะอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกเป็นเวลา 38 ปี พวกเขาฆ่าฝ่ายตรงข้ามไปมากถึง 30,000 คน ในช่วงการปกครองแบบเผด็จการโดยเจียงไคเชก และเชียง เชียงชิงที่เป็นลูกชายของเขา

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Thai -> Thai…
    • Create a new word list…
  • Copy