มารู้จักบุคคลที่ทรงอิทธิพลในลัทธิคอมมิวนิสต์

การที่ลัทธิคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นมาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณศตวรรษที่ 20 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนั้นก็ต้องมาจากผู้ที่มองเห็นว่านี่คือลัทธิที่ตนเองศรัทธาทำให้มีความยึดมั่นที่จะนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ไปเผยแพร่ต่อนานาประเทศที่ตนเองสามารถทำได้จนก่อให้เกิดกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้น แม้วั่จจุบันลัทธิดังกล่...
Read More

ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยในยุคนี้จะเป็นยุคของประชาธิปไตยแต่ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยก็เคยมีพรรคที่เรียกตัวเองว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่ด้วยเหมือนกันถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวรูปแบบการเมืองของหลายๆ ประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนบวกกับความต้องการขยายอำนาจของลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนั่นทำให้ประเทศไทยเองก็เคยมีระบบแบบ...
Read More

ประวัติของคาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ นักสังคมนิยม นักคอมมิวนิสต์

ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการเป็นนักสังคมนิยมหรือนักคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่เหมือนกับระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนมีความเป็นระเบียบวินัย ในช่วงเวลานั้นเราจึงมักได้ยินชื่อของนักสังคมนิยมเหล่านี้ค่อนข้างบ่อย คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ ก็คือหนี่งในนักสังคมนิยมหรือนักคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาไม่ใช่เ...
Read More

แนะนำประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของการปกครองสังคมพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีรายได้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลผลิต จุดมุ่งหวังของระบบคอมมิวนิสต์ก็คือต้องการให้ทุกๆ คนในสังคมมีฐานะทางสังคมที่เท่าเทียมกัน ระบบนี้นับ...
Read More

ข้อดีและข้อเสียของระบบคอมมิวนิสต์

ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หรือระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบที่ทั้งระบบเศรษฐกิจกับการเมืองรัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด เรียกว่ารัฐเป็นทั้งเจ้าของทุนและเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด รัฐจะทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ถือว่าเป็นระบอบที่มีความตรงกันข้ามกับระบอบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง รัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ...
Read More

เหมา เจ๋อตุง บิดาผู้ซึ่งก่อตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนถูกเปลี่ยนจากลัทธิมาร์ก มาเป็นลิทธิเหมา โดยบิดาผู้ก่อตั้งจีนใหม่ที่ชื่อว่า เหมา เจ๋อตุง ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่เขาปกครองประชากรถึง 1 ใน 4 ของโลก หรือประชากรของประเทศจีนนั่นเอง เพราะด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่เยอะมาก ประชากรมากเป็น 1 ใน 4 ของโลก เขาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นจักรพรรดิแดง เหมา ...
Read More

ประวัติ เจียง ไคเช็ก จอมพลแห่งจีนแผ่นดินใหญ่

จอมพลเจียง ไคเช็ก เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1887 เจียง ไคเช็ก จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยของประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงเคยสงสัยกันว่าทำไมไต้หวันต้องแยกออกไปจากจีน ซึ่งในข้อสงสัยนี้จอมพลเจียง ไคเช็ก ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในประวัติของจอมพลเจียง ไคเช็ก ดังต่อไปนี้ จอมพล...
Read More

ต้นกำเนิด และความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประเทศจีน ดินแดนแห่งมังกร ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่และประชากรที่สุดในเอเชีย มุมมองคนไทยสมัยโบราณต่อคนจีน คือ คนจีนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมาก มีความขยัน ดังคำที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ เสื่อผืนหมอนใบ ที่หมายถึงการอพยพมาของคนจีนที่มาในประเทศไทยเพียงแค่เอผืนเดียว หมอนใบเดียว มาอยู่ในประเทศของเราแล้วก็ทำมาห...
Read More

ซุน ยัตเซ็น นักปฏิวัติผู้ได้รับสมญานามว่า บิดาของชาติ

ซุน ยัตเซ็น มีชื่อเดิมว่า ซุน เหวิน  และไจ่จือ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ดร.ซุน ยัตเซ็น เป็นบุคคลที่นำร่องการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยของจีน ดร.ซุน ยัตเซ็น เป็นที่รักของชาวจีนส่วนใหญ่ คนจีนให้ความนับถือดร.ซุน ยัตเซ็น อย่างมาก ดร.ซุน ยัตเซ็น จึงกลายเป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ของจีน ในอดีตครอบค...
Read More

ความเป็นมาของ พรรค ก๊ก มิน ตั๋ง กับรอยร้าวในอดีต

ในอดีตก่อนที่จีนจะถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จีนอย่างในปัจจุบันนี้ จีนมีการปกครอบแบบระบอบศักดินามาก่อน ย้อนไปเมื่อปี 1911 ขณะนั้นจีนถูกปกครองโดยจักรพรรดิผู่หนี แห่งราชวงชิง ขณะนั้นประชาชนของจีนพยายามที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นรากหญ้า ที่ต้องการความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน...
Read More