ภูมิศาสตร์ประเทศจีนและสภาพอากาศ

จีนมีลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเขตลมมรสุมการที่จีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งทางเนื้อที่ และลักษณะภูมิประเทศทำให้จีนมีอากาศที่แปลกและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ภูมิอากาศบริเวณคาบสมุทรเลยโจว เกาะไหหนาน และมณฑลยูนนานนั้นจัดเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอากาศที่ร้อนและฝนตกตลอดปี จึงทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์...
Read More