Meeting of the Communist

Meeting of the Communist

การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งสำคัญในอดีต การประชุมสมัชชาใหญ่ฯพรรคฯครั้งที่

1.จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ปี 1921 มีผู้แทนทั้งสิ้น 13 ราย ซึ่งมีเหมาเจ๋อตงรวมอยู่ด้วย รับรองงานการนำของพรรคฯอย่างเป็นทางการ

2.การประชุมสมัชชาใหญ่ฯพรรคฯครั้งที่ 7 จัดขึ้น ณ เมืองเหยียนอัน ปี 1945 โดยเมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นกองทัพแดงของพรรคฯในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามปฏิวัติปลดปล่อยประเทศในอดีต การประชุมฯครั้งนี้ แต่งตั้งเหมาเจ๋อตงเป็นหัวหน้าพรรคคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ และรับรองแนวคิดของเหมาฯเป็นทฤษฎีของพรรคฯ

3.การประชุมสมัชชาใหญ่ฯพรรคฯครั้งที่ 12 จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ปี 1982 ในครั้งนี้ เติ้งเสี่ยวผิงได้ผลักดันแนวคิดของตนพาจีนก้าวเข้าสู่ทุนนิยม ซึ่งถอยห่างจากอุดมการณ์ลัทธิเหมา

4.การประชุมสมัชชาใหญ่ฯพรรคฯครั้งที่ 16 จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง หูจิ่นเทาเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดพรรคฯอย่างเป็นทางการ แทนเจียงเจ๋อหมิน แต่เจียงเจ๋อหมินก็ยังรักษาเก้าอี้พันธมิตรของตนอยู่ในองค์กรอำนาจสูงสุดโปลิตบูโร